Nu vill kommunen projektanställa en person på två år för att höja kompetensen när det kommer till utsläpp av gifter i dricksvattnet likt det som hände i Skäggered 2016. Arkivfoto.

Så ska nytt giftvatten undvikas

Under förra sommaren upptäcktes problem med förorenat vatten i Skäggered. Sex brunnar visade sig innehålla farliga ämnen från en gammal kemtvätt. Nu har kommunen ett förslag på hur liknande incidenter ska undvikas i framtiden.

Läs mer: Giftvattnet i Skäggered – ska tas fler prover

Det var i juli 2016 som två familjer upptäckte förorenat vatten i sina brunnar i Skäggered. Efter provtagningar visade det sig att totalt sex brunnar innehöll höga halter av föroreningar från den tidigare kemtvätten som låg på området fram till 70-talet.

Under sommaren i år har kommunen påbörjat en utredning för att kartlägga föroreningsspridningen och se vilka åtgärder som behöver göras. Nu har de kommit fram till ett förslag som Miljönämnden gav sitt godkännande till i veckan.

– Vi har ansökt om eget kapital för att kunna projektanställa folk för att vi bättre ska kunna arbeta med förorenat vatten i framtiden eftersom vi inte har den kompetensen själva, säger My Högfeldt (MP), ordförande i Miljönämnden.

Miljöförvaltningen har ansökt om 1,2 miljoner kronor för tjänsten som är tänkt att löpa över två år. Nu är det upp till kommunstyrelsen att klubba förslaget.

Efter att det giftiga vattnet upptäcktes i Skäggered i juli 2016 fick husen snabbt tillfälliga kopplingar till det kommunala va-nätet i väntan på en utredning om att dra kommunalt vatten till området. Det är något som finns med i budgetförslaget för år 2018.

Christopher Kullenberg Rothvall

031-86 84 21

kullenberg.rothvall@molndalsposten.se

FAKTA: DET HÄR HAR HÄNT

Det var i slutet på juli 2016 som höga halter av gifterna tetrakloreten och trikloreten upptäcktes i grundvattnet i norra Skäggered utanför Lindome. Sammanlagt hade sex hushåll värden långt över det rekommenderade.

Gifterna kommer ursprungligen från en kemtvätt som låg på området fram tills 70-talet – något som varken kommunen eller länsstyrelsen hade i sina register.

Riskerna varierar – men ämnena kan ha potentiellt cancerframkallande effekter. Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum har gjort en hälsobedömning och skriver dock att den risken är liten i Skäggered, även vid en ”långvarig konsumtion” av vattnet.

De drabbade har blivit kopplade till det kommunala va-nätet genom provisoriska ledningar. Nu utreds en permanent vattenlösning.

Relaterade artiklar
Fler artiklar