Arkivfoton

Så nöjda är företagen med kommunen

Företagen är generellt sätt mer nöjda än tidigare med den service de får från kommunerna visar en ny undersökning. Mölndal stad har dessutom klättrat rejält jämfört med förra mätningen.

Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som har gjort en undersökning där företag får fylla i en enkät kring vad de tycker om kommunernas service till företagen. Undersökning har lett från till ett nöjd-kund-index.

Siffran har stadigt förbättrats över tid för de kommuner som ingår i kommunalförbundet Göteborgsregionen, däribland Mölndal. Totalt ligger dock regionen fortsatt under rikssnittet där indexet är 70. Men Mölndal ligger över snittet.

Jämfört med senaste mätningen för två år sedan har Mölndal klättrat rejält i företagens ögon. Från ett index på 66 år 2014 så landade man på index 73 för 2016. Enligt SKL är ett index på över 70 ett gott betyg. Mölndals siffra är också den tredje bästa bland kommunerna i Göteborgsregionen.

– Resultatet är glädjande och visar tydligt att företagsklimatet i Göteborgsregionen förbättras. Snabbare och effektivare service underlättar mycket för företagen i regionen, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Kommunerna i Göteborgsregionen har tagit frågan på allvar under senare år och nu börjar vi se tydliga resultat av ett omfattande förbättringsarbete som pågått under lång tid och involverat många tjänstemän.

Högst värde i rankingen över de 147 kommuner som var med i undersökningen fick Bromölla och Sunne med indexet 82. Bäst i Göteborgsregionen var Öckerö som fick resultatet 79.

– Även om företagsklimatet nu förbättras i regionen finns det mycket kvar att göra. Jakten på att bli bästa storstadsregion fortsätter med en workshop med politiker och tjänstemän från de 13 kommunerna i regionen då vi diskuterar vilka ytterligare insatser som krävs och hur vi tillsammans når målet, säger Anna-Lena Johansson, ansvarig för regional samordning på Business Region Göteborg i ett pressmeddelande.

Totalt var det närmare 3000 företag i regionen som deltog i undersökningen.

Kajsa Lind

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar