Arkivfoto

Så nöjda är företagarna med kommunen

Företagarna i Mölndal tycker att företagsklimatet i kommunen blivit något sämre jämfört med förra året. Det visar Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning. Samtidigt ligger kommunen bra till jämfört med rikssnittet.

Sett till hela landet så är det fler kommuner än någonsin som får riktigt högt betyg för företagsklimatet av företagen. Det visar Svenskt Näringsliv årliga enkätundersökning där totalt 31 000 företagare och 7000 kommunpolitiker svarat.

– När det gäller kommunernas företagsklimat sätter företagen generellt högre betyg i år jämfört med i fjol. Särskilt glädjande är att fler kommuner än någonsin tidigare får riktigt höga betyg, samtidigt som färre kommuner får underkänt, säger Carola Lemne, Svenskt Näringslivs VD.

De företagare i Mölndal som svarat på enkäten ger ett sammanfattande omdöme som är något lägre än året innan. Men årets 3,41 av 6 i betyg är ändå bättre än rikssnittet på 3,36. Bäst betyg i enkätundersökning i hela landet får Markaryds kommun med ett sammanfattande omdöme på i snitt 4,7.

Det är främst allmänhetens, skolans och medias attityder mot företag som gått nedåt jämfört med förra året visar företagarnas i Mölndals enkätsvar. Däremot har kommunen blivit bättre på både att informera och föra dialog med företagen jämfört med året innan. Det som flest företagare tycker kommunen ska prioritera är dock att bygga fler bostäder.

Mölndalspolitikerna som svarat på enkäten är mer nöjda med företagsklimatet än företagarna och ger ett sammanfattande omdöme på 4,48. När de angav vilket område som bör prioriteras valde flest alternativet snabbare handläggningstider.

Om företagarna i landet generellt är mer nöjda med sina kommuner än tidigare så är bilden inte lika ljus på den nationella nivån.

– Den förbättring vi ser i många kommuner återspeglas inte när företagen sätter betyg på det nationella företagsklimatet. Tvärtom är årets snittbetyg på företagsklimatet i Sverige det lägsta sedan vi började fråga företagen om detta 2008. Särskilt företagare inom vård- och omsorg ger ett väsentligt lägre betyg jämfört med fjolårets mätning, konstaterar Carola Lemne.

Företagens enkätsvar ligger också till grund för den årliga ranking som Svenskt Näringsliv gör. Förra året hamnade Mölndal plats 48.

Läs mer: Attityder drar ner företagsklimatet

Vilken ranking Mölndal får i år avslöjas inte förrän den 26 september.

Kajsa Lind

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar