Så många har besökt det nya biblioteket

Fler besökare, fler utlån och fler bibliotekskort – det nya stadsbiblioteket lockar betydligt fler än det gamla gjorde. Enhetschefen Britta…