Så många började högskola i Mölndal

Idag, tisdag, är det sista dagen att söka till högskola och universitet inför höstterminen. Antalet högskolenybörjare varierar stort mellan kommunerna. Men Mölndal hade bland de högsta siffrorna i hela Västra Götaland. 

För den som vill börja studera på högskola eller universitet till hösten är det idag sista chansen att skicka in ansökningarna. Förra läsåret var det knappt 24 000 som skrev in sig för första gången på högskola eller universitet. Det visar statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som nyhetsbyrån Siren sammanställt.

I Mölndals kommun var det under förra läsåret 456 personer som skrev sin sig på högskola eller universitet för första gången. Det är bland de högsta siffrorna i Västra Götalands län. Göteborg toppar statistiken i länet med 4 182 nybörjare och därefter kommer Borås med 736 nyinskrivna studenter. 

– Det finns ett tydligt samband mellan andelen ungdomar som påbörjar högskoleutbildning och andelen i befolkningen som har minst en treårig högskoleutbildning. Närheten till lärosäten kan också påverka, säger Niklas Karlsson, utredare på analysavdelningen på UKÄ, till nyhetsbyrån Siren.

I landet toppar Stockholms kommun statistiken och hade 6 755 personer som började studera under höstterminen 2015 eller vårterminen 2016. I Göteborg var det 4 182 personer medan det bara var fem personer i Dorotea och 14 i Ragunda. 

– I mindre kommuner kan antalet ungdomar som kan börja på högskolan variera stort från år till år. Vi vet också att ungdomars studieintresse skiljer sig i olika delar av landet, fortsätter Niklas Karlsson.

Ålderssammansättningen bland nybörjarna visar också att det är allt färre 19-åringar som går direkt från gymnasiet och läser visare. 

– Det är en ganska tydlig nedåtgående trend. Det är en förhållandevis god arbetsmarknad, vilket kan bidra, säger Niklas Karlsson

Statistiken bygger på att personerna var folkbokförda i den aktuella kommunen den 31 december, året innan de påbörjade studierna. 

Emma Hellström

redaktion@molndalsposten.se