Så lyckades miljöministern i Mölndalstestet

Liksom andra politiker som besökt staden fick Karolina Skog (MP) testa sina Mölndalskunskaper. Hur väl underrättad om vår kommun är…