Ria kan få nytt läge på samma tomt

Just nu utreder Mölndals stad om Ria kan bli kvar på Södra Ågatan. Det skulle ge verksamheten ytterligare några år.

Mölndals ledande kommunalråd Marie Östh Karlsson (S) vill ha kvar Ria. Det vill även oppositionens Hans Bergfelt (M). De tidigare lokalerna som har diskuterats har nu fått ge vika för ett nytt, men samtidigt gammalt, alternativ.

– Det alternativ som vi landat i efter vårt sista möte med Ria är att de kommer att vara kvar i området de är i, säger Marie Östh Karlsson (S).

De tidigare alternativen, som Björkskavillan och Länkens tidigare lokaler, är därför inte längre aktuella, enligt Hans Bergfelt (M).

Behöver fräscha upp

Han ser dock att de nuvarande lokalerna inte är ändamålsenliga.

– De baracker de har är inte bra. Vi får väl hjälpa till att fräscha till eller skaffa nya baracker, alldeles oaktat vad som behöver göras med pumpstationen bredvid, säger han.

Enligt Ulf Reiman, fastighetsingenjör i Mölndals stad, så handlar det om att flytta Rias paviljonger till andra sidan om en transformatorstation under våren.

Ger nya möjligheter

– De behöver egentligen större lokaler och teoretiskt sett skulle man kunna länka på två paviljonger och klara utbyggnadsbehovet. Den möjligheten finns inte i dag, säger Ulf Reiman.

Men flytten förutsätter att de gamla paviljongerna klarar av en flytt och att kommunen får ett nytt tillfälligt bygglov.

På industrimark

Det går inte att få ett permanent bygglov, eftersom marken är industrimark och det dessutom finns planer på att, inom några år, omforma området med parkmiljö, ett parkeringshus till sjukhuset och en ny bro över ån.

Ytterligare några frågor, som vem som ska betala och hur mycket en flytt av barackerna får kosta, återstår innan Rias framtid är avgjord.

Annelie Ivarsson Moran

Relaterade artiklar
Fler artiklar