Regionfullmäktige inte överens om nya biljettzoner

I dag väntades regionfullmäktige rösta igenom den nya zonindelningen för kollektivtrafiken. Men både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet satte sig på tvären…