Regionen varnar för äldrebedrägeri som riktar sig mot äldre när bedragaren utger sig för att ringa från vårdcentralen. Foto: Arkivbilder

Regionen varnar för bedrägeriförsök mot äldre

Mölndal är en av orterna där äldre blivit utsatta för bedrägeriförsök. Nu varnar Västra Götalandsregionen för samtal där personer utger sig ringa från vårdcentralen.

En eller flera personer har under hösten ringt till äldre personer och utgett sig för att vara läkare på vårdcentralen på flera orter i Västra Götaland däribland Mölndal.

Hur samtalen går till skiljer sig åt men bedragarna har utgett sig för att vara läkare eller annan profession på vårdcentralen och rekommenderat en ny medicin som patienten kan köpa och har bett om betalnings- och kontouppgifter. De första fallen upptäcktes under våren 2016, men försöken har fortsatt under hösten. Därför har nu regionen gått ut med en varning till invånarna.

– Det viktiga att känna till för alla invånare är att ingen från vården, varken läkare eller andra professioner, någonsin kontaktar patienter om att lämna ut kontonummer eller andra betalningsuppgifter, säger Anne-Lii Kivi, säkerhetsstrateg, Koncernkontoret, enhet säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen.

Om man får ett sådant samtal uppmanar regionen till att anmäla bedragaren till polisen men också kontakta den vårdinrättning som bedragaren uppger sig ringa från.

Den typen av bedrägeriförsök är bara ett av flera olika tillvägagångssätt som bedragare kan använda. För att motverka brottslighet mot äldre och däribland bedrägerier arbetar polisen på flera sätt.

– Vi jobbar dels med att identifiera seriebrott och ligor som begår brott mot äldre men vi jobbar också med brottsförebyggande åtgärder, säger Håkan Carlsson som är chef för Circagruppen som jobbar nationellt med att förebygga äldrebrott.

Ett led i det arbetet är utbildningsmaterial som polisen har tagit fram med tips på hur äldre kan tänka för att minska risken att bli utsatt för brott. Ett material som går under namnet ”Försök inte lura mig”.

– Där har också pensionärsorganisationer medverkat och de har sedan använt material i studiecirklar för att berätta hur man kan skydda sig mot den typen av brott. Vi jobbar också, i mån av tid, med att åka ut och berätta om hur man skyddar sig.

Circa-gruppen ser också resultat av arbetet mot bedrägerier mot äldre i Västra Götalands län. När bedrägerierna mot äldre nationellt har ökat med 17 procent från 2015 till 2016, så är trenden den motsatta i länet. I Västra Götaland har anmälningarna minskat från 212 stycken till 198, vilket ger en minskning på sju procent.

– Vi har haft ärenden under de tre senaste åren med ligor där människor dömts till fängelsestraff. Sedan tror jag också att det förebyggande arbetet ger resultat i kombination med utbildningsmaterialet vi tagit fram, säger Håkan Carlsson.

Kajsa Lind

redaktion@molndalsposten.se

Polisens råd för att undvika att utsättas för bedrägerier:

Ingå aldrig avtal och säg alltid NEJ till en tjänst där företaget ringer upp dig för att ge ett erbjudande.

Köp aldrig något från uppsökande försäljare i din bostad.

Klicka aldrig på länkar i mail eller sms där avsändare uppmanar dig att göra det. Framförallt inte om det efterfrågas personuppgifter eller kortuppgifter.

Lämna aldrig över personuppgifter eller kortuppgifter till någon som ringer dig.

Tveka aldrig att lägga på luren eller stänga dörren om du känner oro.

Blunda aldrig för varningssignaler!

Kontakta polisen och anmäl om du blivit utsatt för en bedragare.

Källa: polisen.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar