Redaktören: Sårbara medier – sårbart land

Det svenska medielandskapets snabba förändring är ett ämne som jag skrivit om här tidigare.

Förutom digitaliseringen och en tuffare ekonomisk situation för mediebolagen handlar det om hot och trakasserier mot journalister, cyberattacker och falska nyheter.

Problematiken uppmärksammas nu också av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som i en färsk rapport slår fast att: ”Mediernas självständiga rapportering och möjligheter att ostört förmedla nyheter är centrala beståndsdelar i vår demokrati och viktiga för samhällets funktionalitet”.

För att stärka medierna lyfter myndigheten fram åtta åtgärdsförslag. Det rör sig bland annat om strategier för att skydda journalister i digitala miljöer, förbättrat arbete med informationssäkerhet inom mediebolagen och en satsning på att öka medie- och informationskunnigheten bland befolkningen.

Det är hög tid och väldigt viktigt att de här frågorna lyfts upp på dagordningen. För oss som lever i en stabil demokrati med en 250 år gammal tryckfrihetsförordning är det alldeles för lätt att ta det för givet. Men den utveckling vi ser nu påminner oss om att man aldrig kan göra det.

Medierna är alltmer sårbara, konstaterar MSB. Och därmed är hela samhället sårbart.

Jag har själv aldrig blivit utsatt för regelrätta hot i min yrkesroll. Däremot ilskna påhopp, konspirationsteorier och mängder av mer eller mindre avsiktliga missförstånd om vad och hur vi väljer att skriva. Så länge tonläget är sansat och samtalet konstruktivt så tar jag mer än gärna en diskussion kring våra arbetsmetoder. Jag välkomnar det, i själva verket.

För medierna är det en fråga om existensberättigande att vara transparenta och lyhörda. Nu kanske mer än någonsin.

Ingrid Fredriksson

Chefredaktör Mölndals-Posten

031–86 84 20

ingrid.fredriksson@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar