Ras kan avgöras i rätten

Att gjutformar havererar, som på ekoduktbygget i Sandsjöbacka, är inte ovanligt, hävdar Håkan Sundquist, professor på brokonstruktioner. Och ansvarsfrågan avgörs ofta i domstol.

– Byggbranschen är full av advokater, säger han.

Exakt vad som orsakade haveriet i Sandsjöbacka är fortfarande oklart. De uppgifter som finns säger att två av de cirka 500 stöttor som bar upp gjutformen vek sig och att det hördes knakningar i resten av konstruktionen. Inför risken av ett totalras valde Trafikverket då att stänga av E6.

Men sedan dess är det tyst om orsakerna. Informationen är knapp och varken entreprenören Peab eller byggherren Trafikverket kommenterar offentligt vilka förklaringar som kan finnas.

Men personer insatta i betongkonstruktioner listar flera olika alternativ, från brister i betongens kvalitet till beräkningarna av gjutformens tyngd och hållfasthet.

Meriterad expert

Håkan Sundquist, professor emeritus vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, är Sveriges kanske mest meriterade expert på brokonstruktioner. Han menar att det är svårt att spekulera om orsakerna, men att liknande gjutformshaverier är relativt vanliga.

– Broras är sällsynta i Sverige. Däremot är det inte ovanligt att gjutformar rasar, säger han.

Och det finns flera troliga förklaringar.

– Det är ofta en helt annan kvalitet på beräkningarna för den färdiga bro-konstruktionen än för gjutformen, säger han.

”Som en rysk docka”

Tidspress och en lång kedja av underentreprenörer ligger inte sällan bakom kvalitetsbrister i byggsvängen.

– Byggbranschen är som en rysk docka, det är underentreprenörer som i sin tur anlitar underentreprenörer och så vidare. Hur det är i detta fallet vet jag inte, men det är inte ovanligt, säger Håkan Sundquist.

I dagsläget har Trafikverket och Peab precis offentliggjort att den havererade konstruktionen ska rivas och byggas upp igen. Med, förhoppningsvis nya och korrekta beräkningar. Fortfarande gäller officiellt att bygget ska klara entreprenadtiden och stå färdigt sommaren 2018.

Håkan Sundquist ser det inte som osannolikt att själva ansvarsfrågan så småningom avgörs i domstol.

Fördubblar kostnaden

– Att riva och bygga upp igen kommer minst att fördubbla kostnaden. När det blir så är det inte ovanligt att man försöker skylla det som hänt på någon annan. Och någon måste alltid betala. Byggbranschen är full av advokater, så jag ser det som ganska sannolikt att detta slutar som en tvist och avgörs i domstol, säger han.

Läs mer: Ekodukten rivs efter byggmissen

Mats H Ljungqvist

redaktion@molndalsposten.se