Ekoduktens gjutform klarade inte "de horisontella lasterna vid själva gjuttillfället", skriver Trafikverket, som nu publicerar en rapport om haveriet. Arkivfoto.

Rapport klar om ekodukt-raset

Trafikverket publicerar nu sin analys av vad som gick snett när ekodukt-formen säckade ihop. Slutsatsen är att formen inte klarade belastningarna som uppstod när den blöta betongen skickades in i gjutformen.

I Trafikverkets rapport framförs slutsatsen att det var den välvda formen på ekoduktens överbyggnad som delvis låg bakom haveriet. Den innebar att den blöta betongen fördelade sig på ett sätt så att det uppstod en förskjutning i gjutformen. Det ledde i sin tur till att lasterna blev så tunga på vissa delar att stöttorna under formen började vika sig.

Snart uppstod en dominoeffekt bland stöttorna och rasrisken ledde till att hela E6 stängdes av för trafik den 26 januari.

”Att ställningen flyttat sig och en del toppsträvor vikt sig i brons längdriktning tyder på att den horisontella lasten som uppstår vid själva gjuttillfället är underskattad”, slår utredningen fast.

Rapporten föreslår också att en tredjepartskontroll införs inför det fortsatta arbetet med en ny formställning för den kommande nya ekoduktgjutningen. 

Däremot dras inga slutsatser om vem som bär ansvaret. Händelsen hanteras som ett försäkringsärende mellan entreprenören och dennes underentreprenörer och ska inte fördyra Trafikverkets kostnader för ekodukten, som budgeterats till omkring 65 miljoner kronor.

Mats H Ljungqvist

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar