Psykosavdelning drabbat av anlagda bränder

Två anlagda bränder inträffade på Mölndals sjukhus slutenvård för psykospatienter under slutet av 2018. Dessutom har personal och facket larmat om överbeläggningar.

Det är Göteborgs-Posten som skriver om situationen på avdelningarna för patienter med psykossjukdomar på Mölndals sjukhus. Överbeläggningar beskrivs som vardag, och ofta vårdas det fyra till sex personer mer än vad det finns platser för.

Om de två fallen av anlagda bränder som inträffade under slutet av 2018 hade med överbeläggningarna att göra vill inte Christian Colldén, biträdande verksamhetschef på Psykiatri Psykos, säga.

– Vi vet att det finns patienter som har benägenhet att tända eld. De vårdas på Östra sjukhuset där man har sprinklers, men allt går inte att förutse, säger Christian Colldén till GP.

Avdelningarna på Mölndals sjukhus saknar alltså sprinklersystem och vid en av bränderna behövde avdelningen utrymmas. Händelserna ska vara anmälda till polisen och Arbetsmiljöverket.

En anställd säger till GP att mordbränderna upplevts som droppen på en i övrigt ansträngd situation för personalen.

– Man överbelägger patienter på för trånga utrymmen som inte är brandsäkra, säger personen till tidningen.

Överbeläggningarna ska delvis bero på att flera vårdplatser utanför sjukhuset håller stängt på grund av sjuksköterskebrist. Det finns också patienter som väntar på bostad från socialtjänsten och i väntan på det är inlagda på sjukhuset.

Avdelningarna på Mölndals sjukhus tar in extra personal kontinuerligt i väntan på att fyra platser ska öppna på Östra sjukhuset, något som väntas ge viss avlastning.

Maja Jerosimic

redaktion@molndalsposten.se