Privata äldreboenden ska konkurrera med kommunens

Kristian Vramsten (M), kommunstyrelsens ordförande, förväntar sig att den styrande majoriteten får igenom sitt förslag om att konkurrensutsätta kommunens äldreboenden….