Prioriterade cykelvägar försenas ännu en gång

Spårhagavägen och Gamla Riksvägen finns båda med på kommunens lista över prioriterade vägar där man vill bygga gång- och cykelbana….