Är du förälder eller personal och vill berätta om situationen inom förskolan – hör av dig till oss! uppmanar MP:s chefredaktör Ingrid Fredriksson.

#pressatläge i förskolan

KRÖNIKA

Det mullrar inom barnomsorgen i Mölndal. Det finns ett tydligt missnöje, en ilska och en förtvivlan som breder ut sig. Det handlar om barngrupper som är för stora, befintlig personal som är överarbetad och behövd personal som är svår att rekrytera. Läget är kritiskt, och det redan innan de ytterligare besparingar som väntar det här året, har fått effekt.

Höjda löner till förskollärarna uppges vara en orsak till den ekonomiskt tuffa situationen. En annan en minskning av de riktade statsbidragen. För att klara budgeten tar man in fler barn i grupperna men hela situationen riskerar därmed att bli lite av ett Moment 22 eftersom statsbidragen då kan komma att minskas ytterligare och så måste man spara ännu mer…

Frustrationen märks tydligt på MP:s insändarsidor. Där berättar förskollärarna och barnskötarna om sin pressade arbetssituation och sin oro för framtiden. De har till och med skapat en egen hashtag på sociala medier, #pressatlägeMölndal, där alla som har med förskolan att göra, vare sig man är personal eller förälder, uppmanas att göra sin röst hörd, för att på så sätt påverka de som bestämmer.

I Mölndals-Posten kommer vi definitivt fortsätta att bevaka den här frågan för att göra så många röster som möjligt hörda och så många sidor av saken som möjligt belysta. Är du förälder eller personal och vill berätta om din situation – hör av dig! Att frågan tas upp i media är ett av de mest effektiva sätten att påverka politikerna.

På tal om politikerna: Det är som bekant valår i år och en god gissning är att partierna nu kommer försöka överträffa varandra när det gäller att lösa den här tuffa situationen. Majoritet Mölndal har redan gått ut i ett gemensamt utspel där de säger sig ha tagit fram en plan för hur antalet barn i grupperna ska kunna minska.

Fortsättning lär följa.

Ingrid Fredriksson

chefredaktör

Relaterade artiklar
Fler artiklar