Praktik ska ge lust för teknik

Genom Tekniksprånget ska fler unga lockas att läsa tekniska utbildningar på högskolan. Detta genom fyra månaders betald praktik på olika företag runt om i landet. I Mölndal tar både Mölndals Energi och Cpac systems emot praktikanter.

För Cpac är det sjunde gången de tar emot unga via Tekniksprånget.

– Egentligen gör vi det för att i ett långt perspektiv säkra införseln av ingenjörer till oss. Vi vill visa vad ett ingenjörsjobb skulle kunna innebära, säger handledaren Göran Åberg.

Han menar att det dessutom handlar om ett socialt engagemang som även företaget får ut mycket av.

– Praktikanterna är extremt duktiga och tänker annorlunda än vad vi på företaget gör. Det är stimulerande att få in lite unga människor, allting blir vitalare och roligare, säger han. 

Testat praktiskt

För att vara aktuell för praktiken ska man ha läst teknik- eller naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. Sedan söker man via Tekniksprångets portal till de företag man är intresserad av och blir förhoppningsvis kallad på intervju.

Under våren är det Emelia Holst, Fredrik Jeanson och Emma Widell som får lära sig mer om vad det kan innebära att vara ingenjör hos Cpac. Alla tre valde naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet, men efter tiden på företaget har de blivit mer inriktade på att läsa till ingenjör. 

– Jag har lärt mig om inriktningar jag aldrig hört talas om tidigare och det har varit bra att få testa mer praktiskt, säger Emelia Holst som tror hon ska läsa vidare på Chalmers. 

Kan bidra

Hittills har hon och de andra bland annat fått löda, testat mjukvara, jobbat en del i Cad och printat ut i 3d. 

– Jag trodde mest att vi skulle få gå bredvid och att allting skulle vara lite för svårt för oss att göra. Men vi bidrar och gör saker som används, säger Emelia Holst.

– Det är tanken, att praktikanterna ska komma hit och känna att de bidrar, säger Göran Åberg. 

Cpac har cirka 125 anställda och företaget tar emot tre unga genom tekniksprånget varje vår respektive höst. De tre praktikanterna fungerar som en egen enhet och ansvara för uppgifterna de får.

– Innan jag kom hit trodde jag att ingenjörer jobbar mycket själva, men det är ett socialt yrke med mycket samarbete i team och för mig är det ett plus, säger Fredrik Jeanson.

Lotta Nyvall

031-86 84 25

lotta.nyvall@molndalsposten.se

Tekniksprånget

Är ett praktikprogram för dem som gått NA/TE och är under 21 år.

Månadslönen är 13 500 kronor.

Syftet är att få fler unga att läsa en högre teknisk utbildning.

Över 200 arbetsgivare medverkar i projektet, varav två finns i Mölndal.

Runt 3 000 ungdomar, varav ungefär hälften tjejer, har genomfört praktiken sedan starten 2012.

Den som vill göra praktik till hösten ska söka senast 16 maj.