Politikerna körde över namngruppen: ”Inte framåtsyftande”

Att döpa två nya vägar till Förändringens gata och Gemenskapens gata var för otraditionellt för stadens namngrupp. Men politikerna höll…