Arkivfoto

Patient föll och bröt lårbenet – sjukhus får kritik

En multisjuk man föll när han var ensam på ett rum på Mölndals sjukhus och bröt lårbenet. Mannen tvingades också till två operationer och nu får sjukhuset kritik för sitt agerande.

Det var under sommaren 2015 som mannen vårdades på Mölndals sjukhus för flera sjukdomar. Mannen hade bland annat sökt vård för sin falltendens. Trots mannens balansvårigheter var han ensam i salen när han föll och bröt lårbenet.

Höftfrakturen krävde en operation, men i samband med den hade sjukhuset svårt att få mannen korrekt placerad på operationsbordet och en annan röntgenutrustning än vanligt fick användas. När det gjordes en kontrollröntgen dagen efter visade det sig att en låsskruv inte satt bra. Därför genomfördes en ny operation fyra dagar senare där problemet åtgärdades.

Mannen vårdades på sjukhuset fram till att han avled två månader senare.

Händelsen har lex Maria-anmälts och efter att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utrett frågan så riktar de kritik mot sjukhuset för att de inte hade upprättat en åtgärdsplan med tanke på att mannen bedömdes ha en fallrisk. Myndigheten konstaterar också att tekniska problem förekom under operationen av mannen, men tycker inte att det finns skäl till att rikta kritik mot att patienten tvingades till en andra operation.

Efter händelsen har sjukhuset vidtagit åtgärder för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. Bland annat ska rutinerna kring riskbedömning klargöras och man kommer också att jobba aktivt med fallprevention. Sjukhuset kommer också att påtala vikten av att kontrollera att skruvar sitter rätt vid höftoperationer.

Kajsa Lind

Relaterade artiklar
Fler artiklar