På nya hemmet fick de gamla bo i egna rum

MP 70 ÅR: 50-talet

Hösten 1950 började bygget av Lackarebäckshemmet. Då murade man in ett skrin med en färsk dagstidning och några andra saker i grundmurarna eller den nedersta delen av huset.

Inger Ohsol (tidigare Inger Schavon) var med, när fotografiet togs. Hon arbetade då på Hökegårdens ålderdomshem, och de som arbetade där fick åka buss till den nya byggarbetsplatsen. Den kände lokalpolitikern Gustav Svensson höll i mursleven, och även en av ålderdomshemmets invånare, den 94-årige Johannes Andersson, fick lov att mura litet grand.

Mannen på bilden är alldeles avgjort inte Gustav Svensson. Jag skulle därför tro, att vi har Johannes Andersson framför oss på bilden. Tidningen i det inmurade skrinet kom ut dagen efter Surteraset, som inträffade den 29 september 1950. Bilden togs med andra ord i slutet av september eller i början av oktober.

Den skänktes till stadsmuseet av Märta Lidman.

Många intresserade

Bygget fortskred snabbt. Söndagen den 23 september året därpå inbjöd Mölndals stad allmänheten till visning.

Intresset var stort. Ungefär tretusen personer infann sig. ”Det blev alltså invasion”, skriver Sven-Olof Olsson i Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1996 och tillägger: ”Tur att pensionärerna inte flyttat in”.

De kom i november 1951 och var ungefär sjuttio personer. Händelsen filmades, och även i våra dagar kan man alltså se hur överflyttningen gick till.

Många prominenser

Den 26 april 1952 invigdes Lackarebäckshemmet av förre socialministern Gustav Möller. Från Stockholm kom också generaldirektör Ernst Bexelius, och från Göteborg kom landshövding Per Nyström.

Tillströmningen av högt uppsatta potentater markerar att många fler än Mölndalsborna ansåg att hemmets tillkomst var en stor händelse, och att detta var ett av de bästa ålderdomshemmen i landet. Så var det också.

Länge hade Mölndalsborna velat bygga ett nytt ålderdomshem, och länge hade de väntat på grund av penningbrist, men när de väl kom till skott, hade de storsatsat.

Här hade de gamla egna rum. Dagrummen var fyllda av vackra konstverk och eleganta möbler. Sysslomannen Nils Wadell hade varit outtröttlig i sin strävan att skapa ett både trevligt och stilfullt hem åt pensionärerna.

Konungen kom

Lackarebäckshemmet tålde att visas upp även för en konung, och något senare samma år kom konung Gustaf VI Adolf till Mölndal för att inviga Gunnebo. Fredagen den 16 maj 1952 gav Mölndals stad lunch åt hans majestät i Lackarebäckshemmets samlingssal. 

Efterkrigstiden har kallats för ”socialdemokratins skördetid”. Både i Mölndal och i riket som helhet satt socialdemokraterna vid makten. Nu, när kriget var slut, kunde man äntligen storsatsa på sociala reformer.

Årtionden av politiskt uppbyggnadsarbete och planering gav resultat. Ett av dessa resultat var Lackarebäckshemmet – ett ålderdomshem att vara stolt över.

Lars Gahrn

MP 70 år: 50-talet

2019 fyller Mölndals-Posten 70 år. Det firar vi bland annat med att ge ut åtta digitala bilagor som var och en beskriver ett årtionde genom nostalgiska återblickar i text och bild. Denna artikel ingår i bilagan om 1950-talet. Du hittar hela bilagan som e-tidning på molndalsposten.se eller i vår app.