Ortopedens uppmaning: ”Gå inte ut”

Läget på Mölndals sjukhus är redan väldigt ansträngt. Som lök på laxen har det de senaste dagarna kommit in dubbelt så många patienter med frakturer. Nu vädjar ortopederna till människor att inte ge sig ut i halkan.

Normalt sett hade sjukhuset haft ungefär tio operationssalar, men på grund av det ansträngda läget coronapandemin fört med sig är både platserna och personalen redan upptagna.

Nu uppmanar ortopedläkare på sjukhuset att man ska hålla sig inne, för att inte belasta sjukvården ytterligare.

– Vi har fått bemanna upp akutmottagningen och röntgen, men många av de här patienterna kräver operation och det är besvärligt för där kan vi inte bemanna upp. Många av vår operationspersonal arbetar med patienter på covidintensiven, säger Anders Jönsson, ortoped på Sahlgrenska Mölndal.

Väldigt ansträngt läge

Han säger att de vanligtvis kan ställa in mindre akuta operationer för att kunna möta den våg av halkolyckor som brukar komma i januari. Men i år är alla ej akuta operationer redan inställda.

– Så den här halkan kom som ett stort problem för oss. Det är väldigt ansträngt läge på alla avdelningar redan.

De senaste dagarnas snö har lockat ut många till pulkabacken, men enligt Anders Jönsson är det inte aktiviteter och sporter utomhus som är orsaken till det ökade antalet frakturer, utan snarare att man halkar på hundpromenaden eller på väg till affären.

Stanna inne

Vädret spås också bli kallare de kommande dagarna, vilket kan göra det ännu halare när det blöta på backen fryser på.

– Man kan bara önska att folk inte går ut i onödan. Man ska inte exponera sig för halkan. Då får man sitta inne tills halkbekämpningen är utförd tillräckligt. Man får vara rädd om sig, säger Anders Jönsson.

Louise Jungmalm

louise.jungmalm@molndalsposten.se