Arkivfoto

Ordnade inte boende – får böta halv miljon

Mölndal stad dröjde 21 månader med att ordna en bostad med särskild service trots att personen hade rätt till det. Nu får kommunen böta en halv miljon kronor.

Det var i januari 2015 som Mölndals stad beviljade en man med funktionsnedsättning en insats i form av en bostad med särskild service. Trots det dröjde det till november 2016 innan insatsen blev verklighet.

Att det tagit så långt tid för kommunen att ordna boende gjorde att Inspektionen för vård och omsorg ansökte om att Förvaltningsrätten skulle ge kommunen böter, eller utfärda en särskild avgift.

Mölndals stad förklarade att de att en gruppbostad hade planerats men att den av olika skäl inte uppfördes under just 2015. Det var helt enkelt resursbrist som gjorde att de inte kunna ordna en bostad.

I domen har rätten tagit hänsyn till att mannen ville flytta från en annan kommun vilket gjorde att Mölndal stad inte kunde planera i lika god tid. Längre än ett år tycker de dock inte är skäligt och kommunen får därför betala 500 000 kronor i särskild avgift till staten.

Mannen bodde under tiden som han väntade på en bostad i Mölndal kvar i sin förra kommun där han hade en bostad med särskild service.

Kajsa Lind

kajsa.lind@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar