Det behövs fler gode män i Mölndal och i februari startar därför en ny utbildning för den som är intresserad av uppdraget. Som god man hjälper man någon som behöver stöd med ekonomiska och rättsliga frågor. Arkivfoto

Ont om gode män – nu ska fler utbildas

Som god man hjälper man någon som behöver stöd med ekonomiska och rättsliga frågor. Just nu är det brist på gode män i Mölndal, men i februari finns chans att gå utbildningen för den som är intresserad.

Framförallt handlar uppdraget som god man om att sköta ekonomin för personer som av olika anledningar inte själva kan göra detta, det innebär att betala räkningar och se till att eventuella tillgångar förvaltas på ett tryggt sätt.

Godmanskapet handlar även om att se till att personen man ska hjälpa har en så bra vardag som möjligt. Det kan exempelvis innebära att ansöka om olika typer av stöd som personen behöver och har rätt till.

För att bli god man krävs att man har gått en utbildning och blivit godkänd. I februari ges utbildningen i Mölndal och i mars och april äger de rum i Kungsbacka.

Innan någon är aktuell som god man görs kontroller hos polisens belastningsregister, socialregistret och en kreditkontroll. För att anses som en lämplig god man bör man inte förekomma i något av dem.

Mölndal, Härryda, Kungsbacka och Partille kommun har en gemensam organisation för att överförmyndarfrågor sedan ett par år tillbaka, överförmyndare i samverkan. Det är dit man vänder sig om man vill bli god man.

Lotta Nyvall

lotta.nyvall@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar