Arkivfoto

Ögonakuten missade lång glasbit i ögat

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar Ögonakuten på Mölndals sjukhus efter att ha missat en två centimeter lång glasbit i ögat på en då 14-årig flicka.

En 14-årig flicka söker vård vid Ögonakuten på Mölndals sjukhus efter att ha fått glassplitter i ögat efter en olycka. Flickan ska enligt anmälan om fel i vården till IVO ha fått glassplitter över sig när hon av misstag sparkat sönder en glaslampa och det krossade glaset föll över hennes ansikte. Detta hände 28 november 2015.

Flickan sökte med en gång vård på Ögonakuten på Mölndals sjukhus. Då hade hon, enligt anmälan till IVO, skav, smärta och svårt att flytta vänster öga i sidled åt vänster.

Sjukhuset konstaterade sårskador och skada under ögats bindhinna och avskrapning på densamma. Ingen ytterligare undersökning gjordes enligt anmälan.

Vid ett återbesök ett par dagar senare hade flickan fortfarande skav och smärta. Det konstaterades att ögat inte flyttade sig normalt. Fortfarande gjordes inga ytterligare undersökningar.

Flickan sökte vård akut igen ett par dagar senare efter att besvären förvärrats. Ännu en gång uteblev ordentliga undersökningar av ögat.

Cirka två veckor efter olyckan konstaterades, när flickan ännu en gång sökte vård, den här gången för dubbelseende, att ögats muskel som för ögat utåt inte rörde sig. Det gjordes dock inga ytterligare undersökningar av ögat utan flickan remitterades till Barnmedicin på Östra sjukhuset med ”frågeställningen Borelia, MS, annan neurologisk sjukdom, hjärntumör?”.

Pappan till flickan frågade, enligt anmälan ögonakuten om allt gjorts för att utesluta att besvären i flickans öga inte kom från olyckan med glaslampan i slutet av november.

På Barnmedicin på östra sjukhuset gjordes en CT-röntgen av flickans huvud som först bedömdes som normal. Men vid närmare granskning upptäcktes en två centimeter lång glasbit ”som satt fast i ögonmuskeln”. Flickan opererades 23 december 2015.

Enligt anmälan, som gjordes ett år efter händelsen, så är flickans öga fortfarande inte fullt fungerande.

IVO har i sitt beslut kommit fram till att ”den medicinska handläggningen av patientens ögonskada var bristfällig då de undersökningsåtgärder som vidtogs inte var tillräckligt omfattande”.

Mölndals sjukhus borde, enligt IVO, ha gjort en motorisk undersökning av ögat vid återbesöken och en CT-undersökning för att utesluta förekomsten av främmande material i ögat. IVO anser att den medicinska handläggningen inte var förenlig med de krav på en sakkunnig och omsorgsull vård som anges i Patientsäkerhetslagen.

Karina Hansson

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar