Marthe Vakoufari, processledare för BID Kållered, Susann Haggren, Fastighetsägarna, Karin Kempe, Mölndals stads näringslivssamordnare och Ulrika Frick (MP), kommunalråd. Foto: Elvira Linderot

Nytt lyft för Kållered

Kållereds centrum behöver bli mer attraktivt – det tycker såväl boende som kommunen, fastighetsägare och företag i området. Nu pågår ett projekt för att förbättra området.

– Här finns så mycket potential, säger näringslivssamordnare Karin Kempe.

De närmsta åren planeras det för 300-500 nya bostäder i Kållereds centrumområde. Samtidigt anser många att kommundelen behöver rustas upp och förbättras.

– Att Kållereds centrum får ett tillskott på bostäder är självklart bra men samtidigt behöver vi arbeta med att förstärka området i sin helhet och utveckla livet mellan husen, säger Susann Haggren på branschorganisationen Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna är delaktiga i ett så kallat BID-projekt i Kållered. Det går ut på att få igång en samverkan mellan kommun, fastighetsägare och andra parter i området.

– Det ska bli en stadsdel att vara stolt över. Det är många som säger att vi bara pratar om Mölndal centrum men det finns fler kommundelar som behöver utvecklas, säger Ulrika Frick (MP), kommunalråd.

Projektet är inspirerat av bland annat Gamlestaden i Göteborg där fastighetsägare tillsammans har rustat upp stadsdelen, ordnat aktiviteter och stöttat lokala verksamheter.

Förra året gjordes en kartläggning där bland annat fastighetsägare och företagare i Kållered intervjuades om vad som behöver förbättras och vad de tänker om ett samarbete

–  Vi konstaterade ett det fanns intresse för det här, säger Susann Haggren.

Nu har Mölndals stad anställt en processledare, Marthe Vakoufari, som ska fortsätta arbetet genom att göra en förstudie.

– Nu ska det göras en handlingsplan, budget och byggas en organisation, säger hon.

Under året kommer det ordnas fokusgrupper och möten för allmänheten så att Kålleredsborna får vara med och tycka till. Om ett år ska studien vara klar och samarbetet komma igång.

Vad är det för förbättringar som kan göras genom ett BID?

– Det kan vara att skapa nya mötesplatser, få trevligare miljöer och knyta ihop de två delarna av Kållered. Att det ska vara rent och snyggt, trygghet och belysning är också saker man kan titta igenom tillsammans. Och hur man kan få dit fler butiksägare och restauranger, säger Karin Kempe, näringslivssamordnare i Mölndals stad.

– Det är många företagare som säger att det inte är så enkelt att driva verksamhet där nu. De behövs samarbeten och att området blir mer attraktivt, säger Ulrika Frick (MP).

Elvira Linderot

elvira.linderot@molndalsposten.se

BID

Business improvement district (BID) är en term för organiserad samverkan inom ett geografiskt område som syftar till att öka attraktiviteten och fastighetsvärden i området.

I Sverige kan ett BID-samarbete se ut på olika sätt, vanligt är att det bildas en förening.

Saker som ett BID kan jobba med är till exempel lokala aktiviteter, att utveckla området, belysning, renhållning och marknadsföring.

Projektet i Kållered finansieras av Mölndals stad, Fastighetsägarna GFR, enskilda fastighetsägare och Västra Götalandsregionen.

Relaterade artiklar
Fler artiklar