Början av Brogatan på 1980-talet, och idag. Fotomontage: Sten G Gustavsson

Nytt hopp om stort torg med vatten

Mölndal då & nu

En sån här fin springbrunn fick början av Brogatan förra gången centrum byggdes om på 80-talet. Man lyckades skapa en liten fin oas med blommor och vatten mitt i affärsgatan. Tyvärr blev den inte så långlivad för brunnen och bänkarna försvann och ersattes av en stenläggning och massiva klot.

Men nu kommer vi snart att få se något liknande i slutet av Brogatan, nämligen Ulla Jacobssons plats. På ritningen ser det mycket bra ut med bänkar, blommor och vatten igen och denna gång en väl tilltagen yta för det hela. Ulla Jacobsson kommer att representeras av hennes filmaffischer inlagda som mosaik, enligt uppgift, vilket undertecknad verkligen ser fram emot.

Originalfotot är taget av Tore Rydell 1983.

Sten G Gustavsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar