Kyrkoherde Bengt Inghammar och präst Andreas Thalenius tittar igenom de invändiga riktningarna då val av inredning står näst på tur.

Nytt församlingscentrum växer fram i Lindome

Vid årsskiftet påbörjades renoveringen av Lindomes församlingscentrum som ska ge en större och bättre verksamhet. I november ska allt vara klart.

– Just nu tittar vi framför allt på vad vi behöver för ny inredning invändigt, säger Andreas Thalenius, präst i Lindome församling.

Anledningen till att man renoverar är främst för att byggnaden var gammal och hade en del sanitära problem.

Istället för att bara göra små reparationer bestämde man sig för att göra en mer radikal förändring.

Vissa delar av den gamla byggnaden kommer att sparas, men i det stora hela blir det omfattande ändringar. Bland annat mer utrymme för olika verksamheter samt en ny samlingsplats.

– Vi vill att man ska känna igen sig trots renoveringen. Tanken är att det ska bli en mötesplats för alla som kommer till församlingen och det kommer inte vara lika uppdelat som innan. Församlingens mittpunkt kommer bestå av ett café där vi hoppas att fler kan samlas, säger Andreas Thalenius som känner sig positiv inför förändringen.

Just nu finns expeditionen i en tillfällig byggnad på församlingscentrumets parkering. Aktiviteter och grupper håller till i Kyrkans hus eller i kyrkan.

Elin Gustafsson

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar