Nybyggt uterum utan bygglov måste rivas

Det inglasade uterummet i Balltorp byggdes utan bygglov. Nu måste det rivas. Fastighetsägarna anser att nybygget är en pergola och…