Ny lag: Fotgängare ska gå till vänster på cykelbanan

Nu börjar nya regler för alla som promenerar på gång- och cykelbanor att gälla. Ofta har det varit oklart vilken…