Nu stänger ännu en station för återvinning

Ytterligare en av kommunens återvinningsstationer stängs. Den här gången handlar det om den på Frälsegårdsgatan i Bosgården.

Bakgrunden är ett beslut i tekniska nämnden så tidigt som hösten 2017. Då bestämdes att ett tiotal återvinningsstationer skulle stängas mellan 2017 och 2019.

Tekniska förvaltningens chef Göran Werner konstaterade att det var ekonomiskt ohållbart att ha alla kvar. Detta på grund av att allt fler har möjlighet att källsortera i anslutning till den egna bostaden.

– Snart har alla blivit erbjudna fastighetsnära insamling och vi ser att mängderna i våra återvinningsstationer minskar ganska rejält, sa Göran Werner då.

Nu har turen kommit till återvinningsstationen på Frälsegårdsgatan i Bosgården. Där kunde man tidigare lämna batterier, glas och textil. De närboende hänvisas nu i stället till Lammevallsgatans eller Lantbruksgatans återvinningsstationer. Där finns det även insamling av förpackningar.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se