Nu ska olovliga skyltar plockas bort

Skyltar som står på allmän plats och som saknar tillstånd kommer plockas ner i sommar.

– En del skymmer sikten och andra försvårar vårt arbete, säger Ulrika Asztely Nilsson, avdelningschef på stadsmiljö på kommunen. 

Den som vill sätta ut en skylt på allmän plats ska ansöka om tillstånd, men många av skyltarna runt om i staden saknar detta, vilket kan leda till problem.

– De kan påverka trafiksäkerheten om de skymmer sikten och är ett hinder i driften exempelvis när de står på gräsmattor som ska klippas. Och det finns ju lokala ordningsstadgar. En allmän plats är för alla, vill man använda den för eget bruk får man ansöka om tillstånd hos polisen, säger Ulrika Asztely Nilsson.

Hon har jobbar på tekniska förvaltningen i 2,5 år och under den tiden har någon liknande skyltgenomgång inte gjorts, så nu är det dags.

– Vi ser ju att det behövs för det finns en hel del skyltar som står i vägen. De hänger på broräcken och skymmer sikten eller står uppställda på gräsmattor som ska klippas. Vi vill informera om att vi tänker göra detta så att man har chans att flytta sina skyltar, säger Ulrika Asztely Nilsson.

De skyltar som plockas bort kommer att förvaras hos tekniska förvaltningen under en tid innan de slängs.

Lotta Nyvall

lotta.nyvall@molndalsposten.se