Nu ska ett nytt helhetsgrepp tas för Lindome

Politikerna vill att Lindome ska växa. En tätortsanalys ska ge svar på hur utvecklingen bäst genomförs. Det finns i dagsläget…