Broslättsgatan ska byggas om och bli mer av en stadsgata som ansluter till den nybyggda gallerian och bostäderna. Foto: Elvira Linderot

Nu ska bron byggas om

Nästa vecka börjar den västra delen av Mölndals bro att byggas om. Broplatsen ska få en rondell och bli en plats med planteringar, stadsliv och entréer till gallerian. Arbetet innebär dock en del trafikstörningar.

Under nästa vecka påbörjas arbetet med breddning av bron samt gatuarbeten på Broslättsgatan. Tanken är att gatan ska bli en levande stadsgata som ansluter till den nya gallerian och resten av innerstaden.

Vid Broplatsen, vid SCA-huset, ska det byggas en rondell. Där kommer det ä finnas plats för cyklister, gående och planteringar. Gallerian kommer ha en stor entré ut mot platsen.

Arbetet vid bron kommer påverka trafiken på flera sätt. Dessutom ska det monteras och monteras ner byggkranar under augusti och september vilket också innebär störningar.

Från vecka 31 till vecka 40 kommer Nygatan vara avstängd mellan Barnhemsgatan och Broplatsen vilket påverkar gående och cyklister. De kan istället ta gång- och cykelvägen under SCA-huset.

Arbetena vid bron innebär även att Broslättsgatan, mellan Storgatan och SCA-huset, kommer vara fortsatt avstängd fram till våren 2018. Trafiken fortsätter att ledas om som i dag, via Barnhemsgatan och rampen till Mölndalsbro.

Läs mer: 27/6 Bron stängs av ett år till

Senare i sommar, under vecka 37 och 39 kommer Barnhemsgatan att vara avstängd. Biltrafiken leds då om via Åbybergsgatan, Nygatan och Baazgatan.

Elvira Linderot

Relaterade artiklar
Fler artiklar