Arkivfoto

Nekades vård för smärtor – avled

En patient sökte vård för rygg- och magsmärtor vid akutmottagningen på Mölndals sjukhus. Patienten skickades hem två gånger och avled i hemmet bara timmar senare.

Det var i slutet av februari 2015 som en patient sökte vård för rygg- och magsmärtor på akutmottagningen på Mölndals sjukhus.

Patienten sökte vård två gånger på två dygn på akutmottagningen enligt sjukhusets egen Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vid det sista besöket gjordes bedömningen att patientens smärtor var måttliga och patienten skickades hem i stället för att läggas in för vård.

– Vi tycker att andra gången var det inte bra att skicka hem patienten, säger Björn Andersson, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som skickat in anmälan.

Björn Andersson uppger att han inte själv varit med från början men att han beklagar det inträffade och säger att det måste utredas så att det inte händer igen.

Enligt anmälan avled patienten i hemmet bara timmar efter att hen skickats hem.

– Det tragiska är att patienten kom tillbaka andra dagen och inte blev inlagd, då har det skett en allvarlig vårdskada, då patienten avled i nära anslutning till vården, säger Björn Andersson.

Vet ni vad som orsakade patientens död?

– Det vet vi inte med säkerhet, säger Björn Andersson.

Varför skickar ni in en Lex Maria nästan tre år senare?

– Det var varit mycket diskussioner och inte lätt att bedöma om det skulle anmälas, det var därför det drog ut på tiden, säger Björn Andersson.

Karina Hansson

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar