Nekades fortsatt sjukskrivning – drog läkare i håret

Ryckte så hårt att en hårtuss lossnade från huvudet.