Naturskyddsförening överklagar beslut om muddring

Frågan om att spränga och muddra i Rådasjön och Stensjön har gått många vändor. Nu har Mölndals Naturskyddsförening begärt prövningstillstånd…