De närmaste veckorna kommer det pågå vägarbeten på E6:an mellan Kallebäck och Åbro på nätterna. Arbetet kommer påverka framkomligheten och av- och påfarter kan komma att stängas av tillfälligt. Foto: Lotta Nyvall

Nattligt vägarbete på E6:an

Mellan Kallebäck och Åbro ska E6:an få ny asfalt. Arbetet görs på natten för att trafikstörningen ska bli så liten som möjligt.

Redan i måndags började arbetet som kommer att pågå mellan klockan 22.00 och 05.30 i åtta veckor. 

– Vi börjar i Åbro i norrgående riktning, säger projektledaren Fredd Larsson.

I steg ett rör det sig om fläckvis justering. Det arbetet kommer ta två till tre veckor, därefter ska vägen fräsas. 

– Vi fräser alla tre körfält lika långt varje natt. Den frästa ytan trafikeras med uppmålade linjer men med sänkt hastighet på dagen, säger Fredd Larsson.

Slutligen ska hela sträckan asfalteras.

Den delsträcka av motorvägen där arbete pågår stängs av under natten, men man leder över en fil i motsatt körriktning.

– Men man kanske får åka en bit extra på någon lokalväg, säger Fredd Larsson. 

Under tiden som arbetet pågår kommer Mölndals sjukhus uppdateras regelbundet.

– Vi ska försöka ha en daglig kommunikation med Mölndals sjukhus, så att de hela tiden vet den närmsta vägen in och ut från sjukhuset på natten, säger Fredd Larsson.  

Den aktuella sträckan asfalterades senast 2003.

Lotta Nyvall

031-86 84 25

Relaterade artiklar
Fler artiklar