Ann Samuelsson, Savannah Molin och de andra i Gunnebo ryttarsällskap får vara kvar vid slottet. Det är den mycket troliga följden av ett beslut i kultur- och fritidsnämnden. Arkivfoto: Fredrik Hofflander

Nästan klart för mer ridning vid slottet

Nu talar allt för att Gunnebo ryttarsällskap får vara kvar i sin anläggning vid slottet. Åtminstone fram till slutet av 2018. En enig kultur- och fritidsnämnd ställde sig bakom förslaget på torsdagskvällen.

– Det känns bra, tycker jag. Dels för Gunnebo ryttarsällskap och ungdomarna, dels för oss eftersom vi får lite arbetsro när det gäller att eventuellt hitta någon alternativ lösning, säger Ingvar Paulsson (M), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Läs också: 16/1: Toppolitiker vill hjälpa hotad ridklubb

21/12: Djurskydd inget hinder för ridklubben

18/11: Slutdatum för ridklubb ska tas upp igen

4/11: Möte öppnade för mer ridning vid slottet

Som Mölndals-Posten berättat tidigare var det ursprungliga beskedet att klubben måste lämna Gunnebo slott redan vid årsskiftet 2017-2018 – något som enligt många kritiker kunde betyda slutet för föreningen.

Nu är alltså det mest akuta hotet till synes undanröjt. Kultur- och fritidsnämndens enhälliga beslut betyder att hyreskontraktet förlängs till 31 december 2018 och att man redan i november i år ska ta ställning till om det ska förlängas ytterligare.

Enligt Ingvar Paulsson står även Gunnebo slott och trädgårdar AB, som äger anläggningen, bakom beslutet.

Läs också: 28/10: 70-tal i aktion för hotade ridklubben

26/10: S-toppen står bakom Gunnebos beslut

24/10: Elvaåringens insändare: 285 hjärtan kommer krossas

Parallellt ska Mölndals stad fortsätta utreda om det finns någon annan plats i kommunen som är bättre lämpad för ridsport. Tanken är att den utredningen ska stämmas av med politikerna i november i år och sedan slutföras någon gång under 2018.

Ingvar Paulsson är dock optimistisk om möjligheten att ryttarna ska kunna vara kvar i Gunnebo även på lång sikt, trots de meningsskiljaktigheter som har rått mellan slottsledningen och ryttarsällskapet.

– Just nu har vi ju egentligen inget bra alternativ. Vi hoppas att klubben och Gunnebo slott ska kunna överens, säger han.

Läs också: 19/10: Länsstyrelsen: ”Måste inte avhysas”

18/10: Gunnebo-ordförande försvarar beslutet

18/10: Förälder: ”Ilska, oro och ledsamhet”

17/10: Ridklubben kan sparkas ut efter 2017

Enligt Ingvar Paulsson går ärendet nu vidare till kommunstyrelsen, som ska bekräfta eller förkasta kultur- och fritidsnämndens beslut. Vice ordföranden uppger dock att ställningstagandet är väl förankrat även högre upp i den politiska hierarkin.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031-86 84 23

Relaterade artiklar
Fler artiklar