Boende vill stoppa förskolan i Hålsten

”Vi tycker att det är en illa vald plats”.