Mölndalsborna hoppar på hojen

När våren är på gång brukar även motorcyklarna rullas ut ur garagen. Mölndalsborna gillar att åka motorcykel men är långt ifrån den motorcykeltätaste kommunen i landet. 

Av landets 290 kommer är det Bollebygd som toppar statistiken som landets motorcykeltätaste kommun med 57 motorcyklar per tusen invånare. Mölndals kommun har 31,2 motorcyklar per tusen invånare. Rikssnittet ligger på 29,9 motorcyklar. Det visar siffror från Trafikanalys om Nyhetsbyrån Siren har bearbetat. 

– När asfalten blir bar brukar de flesta rulla fram motorcykeln. Det brukar vara i mars, april, beroende på var man bor i landet, säger Petra Holmlund, informatör på Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister, till Nyhetsbyrån Siren.

I början av 2017 fanns det knappt 300 000 motorcyklar i trafik i Sverige. Flest antal motorcyklar till antalet finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men utslaget per invånare ser bilden annorlunda ut. I Göteborg är det bara 17,2 motorcyklar per tusen invånare. 

– Säsongen är lite längre i södra Sverige, så det är naturligt att det finns fler där. I storstäderna är det också ett ganska populärt pendlingsfordon, men traditionellt har det nog alltid funnits större motorintresse i glesbygden, säger Petra Holmlund, till Nyhetsbyrån Siren.

Emma Hellström

redaktion@molndalsposten.se