Mölndals stad satsar på lärarassistenter

Som ett pilotprojekt inför Mölndals stad lärarassistenter i två skolor. Under ett år ska assistenterna avlasta lärarna men deras yrkesroll…