Mölndals sjukhus kritiseras för miss i behandling

Den demente mannen bröt överarmen och sökte vård på ortopedakuten på Mölndals sjukhus. Först efter att mannen återkommit till akuten…