Mölndals-Posten utsatt för mejlattack

Unde hela måndagen har Mölndals-Postens mejlserver legat nere. Tidningen har blivit utsatt för en extern attack från en IP-adress i Holland.
Vi räknar med att mejlen kommer att ligga nere under hela dagen och vi hoppas att allt ska fungera igen i morgon, tisdag.
Vi får därför be er som behöver komma i kontakt med redaktionen eller annonsavdelningen att istället ringa oss på telefon 031-868400.
Ingrid Fredriksson
chefredaktör

Relaterade artiklar
Fler artiklar