Mölndals 90-tal: Pendeltåg och ekonomisk kris

I världen går den första webbsidan online 1991 och i Mölndal chockhöjs samtidigt avgifterna för vatten och sophämtning. Lindomefallet skakar…