Mölndal tappar i miljörankning

Mölndal tappar flera platser i årlig miljörankning.

Aktuell Hållbarhet publicerade på onsdagen sin årliga granskning av Sveriges kommuners miljöarbete. I rankningen som jämför hur väl kommunerna jobbar med miljöarbete är det delvis dyster läsning för Mölndal som tappade 55 platser, från plats 16 till plats 71 av Sveriges 290 kommuner.

– Det är i en hårdnande konkurrens som Mölndal har sjunkit i vår miljörankning. Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet i ett pressmeddelande.

Fjolåret var den bästa placeringen för Mölndal sedan Aktuell Hållbarhets granskning startade 2009. Och trots många tappade platser på listan är årets rankning den tredje bästa för Mölndal sedan starten.

Rankningen är dels baserad på en enkät som kommunerna själva svarat på samt data från flera olika offentliga källor om kommunernas miljöarbete. Bland annat jämför undersökningen kommuninvånarnas nöjdhet över gång- och cykelvägar och hur miljövänliga kommunens fordon är. I enkäten får kommunen svara på frågor om klimatanpassning, livsmedelsstrategi och avfallsminimering.

Jämfört med andra förortskommuner till storstäder har Mölndal ett bra miljöarbete. Där rankas kommunen på plats 16 av 38 förortskommuner, före kommuner som Härryda, Kungälv och Kungsbacka.

– Kommunernas roll som motor i det svenska miljöarbetet kan inte överskattas. Det är de som i praktiken genomför omställningen till ett miljösmart samhälle, säger Mikael Salo i ett pressmeddelande.

I undersökningen får Mölndal bland annat högsta poäng för jobbet med giftfria förskolor. Däremot är endast 26 procent av de livsmedel som köps in till kommunens egen verksamhet ekologisk. Det är lägre än medelvärdet bland Sveriges kommuner och landsting på 33 procent och långt ifrån kommuner som Lund där nästan 70 procent är ekologiskt.

Bästa kommun i rankningen är Helsingborg. Bland de sämsta kommunerna finns Årjäng och Åsele.

Linus Annlöv

redaktion@molndalsposten.se