Mölndal har näst störst andel behöriga lärare i Västra Götaland

Andelen behöriga lärare minskar i landets grundskolor, så även i Mölndal där andelen behöriga lärare minskat med en procentenhet från…