Mölndal från ovan

På 80-talet fortsatte tillväxten och en rad bostadsområden byggdes ut. Bland de områden som började byggas ut var Balltorp och Eklanda.