Modersmålslärare prisas för sitt arbete

Läraren Ashti Said undervisar i kurdiska, hjälper elever som har svårt att klara målen och ordnar sagostunder på biblioteket. Nu…