Arkivfoto

Moderaterna vill skapa fritidsbank

Under onsdagen kommer Moderaterna lägga fram en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en fritidsbank i Mölndal. 

Moderaterna beskriver fritidsbanken som en plats där man kan skänka urvuxen eller aldrig använd sportutrustning som tennisrackets, skridskor eller skidor. Man skriver i sin motion att det finns många hem i Mölndal med mängder av oanvänd sportutrustning och fritidsutrustning samtidigt som det finns personer som behöver men inte kan införskaffa egen. 

Enligt motionen ska fritidsbanken ta hand om materialet och kanske laga och fixar till det. I förslaget säger man också att arbetet på fritidsbanken lämpar sig för personer som har det svårt att ta plats på den ordinarie arbetsmarknaden.

– Det som är bra är dels att sådant som ligger hemma hos folk kommer till användning. Det kanske finns folk som vill pröva på en sport och kanske inte vill köpa utrustningen innan man har testat. Man kanske har en skridskoutflykt med skolan och inte har några skridskor, säger Kajsa Hamnén (m)

Tanken är att fritidsbanken ska fungera som ett bibliotek, där man hyr utrustningen en kortare period. Liknande lösningar finns redan i flera kommuner och kallas också ofta för just sportbibliotek. 

– Vi har förstått att det fungerat väldigt bra i andra kommuner.

Linus Annlöv

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar