Arkivfoton

Missade cancer – tre gånger om

Trots tre vävnadsprover missade en patolog att en patient drabbats av cancer. Nu får sjukhuset kritik efter att den fördröjda diagnosen gjort att behandlingen dröjt i runt tre år.

Mannen, som bor i Mölndals stad, sökte först vård på käkkirurgen i Mölndal med smärtor i käken under 2013. Läkaren tog då ett vävnadsprov som skickades till patologen för bedömningen. Svaret då blev att mannen hade kronisk inflammation i käken.

Problemet var dock kvar och patienten sökte därför vård flera gånger till. Vid två av de tillfällen togs också nya vävnadsprover som bedömdes likadant som det första. Patienten fick också upprepade antibiotikakurer och tryckkammarbehandlingar.

Ungefär tre år senare, 2016, var mannen inbokad på ett nytt besök på sjukhuset. Innan det blev av vaknade dock patienten med en böld i överkäken och man tog ett vävnadsprov som den här gången visade på lymfom eller lymfkörtelcancer. När sjukvården granskade tidigare vävnadsprover såg de att lymfomen syntes på alla tidigare prov som tagits och att feldiagnosen innebar att behandlingen dröjde i ungefär tre år.

Patienten anmälde det som hänt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som gått igenom ärendet och kommit fram till att det fanns brister i vårdgivarens ledning, styrning och kontroll av verksamheten som ledde till att inte rätt diagnos ställdes.

Vårdgivaren bedömer själv att patienten drabbats av en allvarlig vårdskada och har också utrett händelsen själv. De kom då fram till att bland annat hög arbetsbelastning och avsaknad av en patolog som kunde konsultera var två av orsakerna bakom missen. För att samma sak inte ska upprepas så håller verksamheten på att ta fram en kompetensförsörjningsplan för patologer. Man arbetar också för att få till en kultur där en kollega alltid ska konsulteras i svårbedömda fall.

Kajsa Lind

kajsa.lind@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar